Vår Slekts Historie

BRG-DOMKIRKEN Klok D06 (1924-1941)Kildeinformasjon