Vår Slekts Historie

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 15,798  
Antall menn 8,182 (51.79%)  
Antall kvinner 7,570 (47.92%)  
Antall ukjent kjønn 46 (0.29%)  
Antall nålevende 2,494  
Antall familier 5,173  
Antall unike etternavn 2,850  
Antall Bilder 11  
Antall Dokumenter 171  
Antall Gravsteiner 3  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall Bilder 1 4  
Antall Dokumenter 0  
Antall I manns minne 0  
Antall kilder 1,309  
Gjennomsnittlig levetid1 56 år, 210 dager  
Tidligste fødselsdato (Siri Paulsdatter 2 Feb 836  

 Lengstlevende1   Alder 
Siri Paulsdatter 1,088 år  
Eli Andersdatter 121 år  
Halvard Andersson 120 år  
Johannes Jetmundsen Sperle 103 år 300 dager  
Sigurd Martin Hadeland 103 år 259 dager  
Eli Olsdatter 103 år  
Hans Kristoffersen 103 år  
Halvvvard Johannessen 103 år  
Olav Magnesen 103 år  
Ingeborg Dahl 102 år 214 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.