Vår Slekts Historie

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 12,767  
Antall menn 6,587 (51.59%)  
Antall kvinner 6,148 (48.16%)  
Antall ukjent kjønn 32 (0.25%)  
Antall nålevende 1,864  
Antall familier 4,161  
Antall unike etternavn 2,313  
Antall Bilder 6  
Antall Dokumenter 57  
Antall Gravsteiner 3  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall Bilder 1 4  
Antall kilder 936  
Gjennomsnittlig levetid1 55 år, 278 dager  
Tidligste fødselsdato (Peder Vendelbo 1280  

 Lengstlevende1   Alder 
Olav Eiriksen Faugstad 265 år  
Eilif Sivertsen 170 år 85 dager  
Eli Andersdatter 121 år  
Halvard Andersson 120 år  
Johannes Jetmundsen Sperle 103 år 300 dager  
Eli Olsdatter 103 år  
Hans Kristoffersen 103 år  
Halvvvard Johannessen 103 år  
Olav Magnesen 103 år  
Anders Olsen 102 år  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.