Vår Slekts Historie

BRG-NYKIRKEN Klok A05I (1821-1841)Kildeinformasjon